Van recht op reparatie naar bereidheid tot reparatie

Wat houdt consumenten tegen om hun producten te repareren?

De impact van afval op onze planeet is groot. Daarom zijn er steeds meer initiatieven voor het recht op reparatie, zodat producten langer meegaan en minder snel weggegooid worden. Het succes van dit soort initiatieven hangt echter in grote mate af van de bereidheid van consumenten om hieraan mee te werken. Als een product kapot gaat beslist de consument zelf wat die met het product doet. Door de intenties en motieven van consumenten te onderzoeken, kan beter begrepen worden hoe consumenten ertoe aangezet kunnen worden beter voor hun producten te zorgen en te repareren in plaats van te vervangen. In dit onderzoek is de wasmachine gebruikt als referentieproduct om de evaluaties specifieker te maken.

Er zijn verschillende factoren die de keuze van de consument beïnvloeden om te repareren of te vervangen. De auteurs hebben de belemmeringen voor reparatie verdeeld in drie hoofdonderwerpen: technische mogelijkheid tot reparatie, gemak om te repareren en bereidheid om te repareren.

Er is nog weinig literatuur over de belemmeringen van consumenten om te kiezen voor reparatie. Daarom kunnen de resultaten van deze studie gebruikt worden als referentiepunt voor het testen van consumentengedrag en als referentie voor het opstellen van beleid en campagnes ter bevordering van reparatie om consumenten aan te moedigen de levensduur van hun producten te verlengen.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Reparatie

Andere relevante publicaties

Reparatie en refurbishment van elektrische en elektronische apparaten

In dit onderzoek is bekeken hoeveel elektrische en elektronische apparaten gerepareerd en refurbished worden.

Voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

In dit manifest van RREUSE wordt een routekaart met beleidsmaatregelen gepresenteerd voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

UPV in de Circulaire Economie

Deze position paper beschrijft vijf positieve effecten van het verplichten van het toepassen van recyclaat binnen UPV-ketens

×