Reparatie in de circulaire economie

Europese wetgeving, productontwerp en verdienmodellen

Het ‘Right to Repair’, de Europese wetgeving over reparatie van consumentenproducten die eraan komt, is een belangrijke stap op weg naar een circulaire economie. Welke impact mogen wij van deze wet verwachten? Op welke manier zal ze reparatie stimuleren? En leidt meer reparatie daadwerkelijk tot een circulaire economie? Om richting te geven bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen, maakten het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability en de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft deze white paper. Hierin staat steeds de vraag centraal: hoe en onder welke voorwaarden kan reparatie bijdragen aan een circulaire economie? Waar liggen kansen en uitdagingen?

Al deze vragen, kansen en uitdagingen van reparatie worden toegelicht vanuit verschillende invalshoeken. Conclusie: ‘Een betere repareerbaarheid vereist een integrale ontwerpaanpak die zowel het product, wetgeving, nieuwe bedrijfsmodellen als opvoeding van consumenten omvat.’

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Van recht op reparatie naar bereidheid tot reparatie

Dit onderzoek bekijkt wat consumenten tegenhoudt om hun producten te repareren.

Evaluatie retourpremie koelvries apparatuur

Dit rapport bevat de uitgangspunten, bereikte resultaten, conclusies en aanbevelingen van de koelvries retourpremieactie van Stichting OPEN.

Weg van de wegwerpmaatschappij

In dit advies kijkt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar manieren waarop de wegwerptrend in onze economie kan worden gekeerd.