Roadmap naar circulaire consumptie

Dit onderzoek (uitgevoerd in Australië) had als doel het begrijpen welk ‘circulair consumptiegedrag’ nodig is om de materiële voetafdruk aanzienlijk te verkleinen als onderdeel van de transitie naar een circulaire economie. Er zijn verschillende stakeholders onderzocht om te zorgen voor een uitgebreide lijst met gedragingen. De input van stakeholders werd vervolgens geanalyseerd met behulp van systeemdenkenprincipes om de verbanden tussen het geïdentificeerde gedrag te bepalen en om te begrijpen hoe veranderingen in het ene gedrag andere gedragingen beïnvloeden.
De resulterende gedragssystemenkaart biedt praktische richtlijnen over waar en hoe in te grijpen om circulaire consumptie te bereiken. De kaart bevat 8 belangrijkste circulaire consumptiegedragingen die resulteerden uit het onderzoek:

  1. Doe het met bestaande items
  2. Spullen (of diensten) lenen/huren
  3. Bronartikel tweedehands
  4. Koop een item dat gemaakt is om lang mee te gaan
  5. Koop een artikel gemaakt van circulaire materialen
  6. Blijf het artikel gebruiken (her)gebruiken
  7. Reparatieartikel
  8. Artikel doorgeven/teruggeven

Bovendien bracht het onderzoek ook de rol aan het licht van actoren buiten de consument, wier gedrag de circulaire consumptie beïnvloedt. Dit gaat om overheid, ontwerpers, producenten, detailhandelaren, diensten, belangenorganisaties en maatschappelijke organisaties. Van de bovengenoemde gedragingen die door verschillende belanghebbenden in de economie worden vereist, zijn drie belangrijke plaatsen voor interventie geïdentificeerd: artikelen (of diensten) lenen/huren, tweedehands artikelen kopen en artikelen kopen die zijn gebouwd om lang mee te gaan.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Van recht op reparatie naar bereidheid tot reparatie

Dit onderzoek bekijkt wat consumenten tegenhoudt om hun producten te repareren.

Evaluatie retourpremie koelvries apparatuur

Dit rapport bevat de uitgangspunten, bereikte resultaten, conclusies en aanbevelingen van de koelvries retourpremieactie van Stichting OPEN.

Weg van de wegwerpmaatschappij

In dit advies kijkt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar manieren waarop de wegwerptrend in onze economie kan worden gekeerd.