Rode Draden 2024

De pilotfase voorbij

Welke belemmeringen ervaren bedrijven die circulair ondernemen op dit moment bij het opschalen? En welke succesvolle oplossingen zien we hier al voor? Deze twee vragen staan centraal in de notitie Rode Draden 2024. Voor ondernemers die circulair ondernemen en willen opschalen, is dit niet altijd even makkelijk in een wereld, die nog niet daarop is ingericht.

Dit jaar signaleert Het Versnellingshuis zeven belemmeringen, die bedrijven ervaren bij circulair ondernemen en opschaling:

  • Rode Draad 1: Onvoldoende bereidheid, capaciteit en/of sturing binnen het bedrijf
  • Rode Draad 2: Te weinig kennis en handelingsperspectief
  • Rode Draad 3: Gebrek aan betrouwbare data en transparantie in de keten
  • Rode Draad 4: Repareren is zo eenvoudig nog niet…
  • Rode Draad 5: Financiering, hoge kosten en onzekerheid
  • Rode Draad 6: Onvoldoende marktvraag
  • Rode Draad 7: Wet- en regelgeving en het uitvoeringsproces daaromheen

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Monitoring van circulariteitsstrategieën

Rapport met uitgangspunten, achtergronden, toepassingen en voorbeelden van circulariteitsstrategieën en de R-ladder

Benchmark gemeenten

Benchmark met een rangschikking van alle Nederlandse gemeenten op basis van het aantal kilogram ingezameld elektrisch afval per persoon

Het versnellen van de circulaire economie in Europa

Analyse van de vorderingen die de EU heeft gemaakt in de overgang naar een meer circulaire economie

×