Stibat Jaarverslag 2022

Stichting Batterijen biedt een collectieve oplossing voor producenten en importeurs van draagbare en industriële batterijen. Stibat Services zorgt namens Stichting Batterijen voor de uitvoering van de wettelijke producentenverantwoordelijkheid: de inzameling en recycling van draagbare batterijen en accu’s.

In 2022 is er namens Stichting Batterijen maar liefst 4,09 miljoen kilo draagbare batterijen ingezameld. Ook leverden consumenten 4,4 kton aan batterijen en fietsaccu’s in voor recycling in Nederland. Daarmee komt het in totaal gerealiseerde inzamelpercentage op 41,4%. De wettelijke doelstelling is echter 45%. Met het gerealiseerde inzamelpercentage is deze dus niet behaald.

Echter is het zo dat lithiumbatterijen zijn meegenomen in de berekening. Het inzamelpercentage voor 2022 wordt berekend als een percentage van het gemiddelde gewicht van de verkochte batterijen in 2022, 2021 en 2020, terwijl lithiumbatterijen vaak een relatief lange gebruiksduur hebben. Wanneer dit type batterij buiten beschouwing wordt gelaten is het inzamelpercentage dan ook ruim behaald met 56,7%.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Transitiepaden voor Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid

De belangrijkste sterke punten en beperkingen van de manier waarop Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) in Nederland wordt georganiseerd