Stroomschema afgedankte apparatuur en Cenelec

Het stroomschema is een hulpmiddel om te bepalen of voor een handeling aan een (afgedankt) elektrisch of elektronisch apparaat (AEEA) passende verwerking en een Cenelec conformiteitsverklaring (voorheen WEEELABEX certificaat) vereist zijn.

Dit hulpmiddel stelt daarom drie relevante vragen:

  • Kan het te behandelen object beschouwd worden als AEEA (ook als het gaat om onderdelen is sprake van AEEA)?
  • Zijn de handelingen te beschouwen als verwerkingshandelingen (of is er sprake van reparatie of refurbishment)?
  • Zijn de verwerkingshandelingen certificeerbaar?

Met behulp van het schema kan men antwoord vinden op deze vragen en zo (A)EEA op de correcte manier verwerken.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen