Transitiepaden voor Uitgebreide Producenten­verantwoordelijkheid

Deze position paper bevat een analyse van de belangrijkste sterke punten en beperkingen van de manier waarop ‘Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid’ (UPV) momenteel in Nederland wordt georganiseerd. Op basis van deze analyse worden drie Transitiepaden voor het verbeteren van UPV ten behoeve van de circulaire economie gepresenteerd:

  1. Het optimaliseren van UPV als instrument voor circulariteit na de gebruiksfase. De doelstellingen voor inzameling en recycling moeten in evenwicht worden gebracht met het bevorderen van de verlenging van de levensduur van producten (volgens de R-hiërarchie door middel van reparatie, refurbishment, en remanufacturing). De bedrijven die zich hiermee bezighouden, moeten formeel worden opgenomen in de UPV in een nieuwe ‘organisatie voor circulair waardeketenbeheer’
  2. Het herontwerpen van UPV als instrument voor de transitie naar circulaire economie. Transitiepad 2 bouwt voort op Transitiepad 1 en is gericht op doelen en financiële mechanismen voor duurzaam en circulair productontwerp.
  3. Meer dan UPV: hoe andere instrumenten UPV en de CE kunnen ondersteunen. Onder dit transitiepad geven de auteurs aanbevelingen voor aanvullende mogelijkheden om het UPV-instrument te ondersteunen. Het gaat hierbij om betere regelgeving voor eco-design en Design for Sustainability, mogelijkheden voor milieubelasting, en de essentiële rol van consumenten en gemeenten.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

In dit manifest van RREUSE wordt een routekaart met beleidsmaatregelen gepresenteerd voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

UPV in de Circulaire Economie

Deze position paper beschrijft vijf positieve effecten van het verplichten van het toepassen van recyclaat binnen UPV-ketens

Hergebruik door consumenten in Nederland

In dit rapport wordt beschreven hoe voor de jaren 2021 en 2022 het aantal stuks en massa hergebruik door consumenten is vastgesteld.

×