Transitieplan Elektrische Huishoudelijke Apparatuur

Op weg naar een Circulaire Branche

Om het doel van het realiseren van een volledig circulaire economie in 2050 te realiseren zijn 5 prioriteitssectoren gedefinieerd: Biomassa en Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen. Voor deze sectoren is een transitieagenda gesteld. Onder de transitieagenda Consumptiegoederen valt ook elektrische huishoudelijke apparatuur, de focus van dit transitieplan.

Dit transitieplan heeft 4 concrete doelen vastgesteld:

  1. Het creëren van een concreet plan aan de hand van verschillende thema’s om te komen tot een volledig circulaire branche voor elektrische huishoudelijke apparatuur.
  2. Het vaststellen van concrete acties per thema.
  3. Het vormen van een samenwerkingsverband binnen de branche om bepaalde uitdagingen gezamenlijk op te pakken.
  4. Adviseren over het vormgeven van het samenwerkingsverband binnen de branche.

De transitie naar een circulaire economie is een systeemverandering die alle aspecten van de economie raakt. De grootste uitdaging om de transitie naar een circulaire branche voor elektrische huishoudelijke apparatuur in Nederland sneller te realiseren, is dan ook de huidige structuur van de sector. Voor dit transitieplan wordt daarom de hele keten in ogenschouw genomen. Alleen dan kan circulariteit op alle nodige facetten worden bewerkstelligd.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen