Transitieplan Elektrische Huishoudelijke Apparatuur

Op weg naar een Circulaire Branche

Om het doel van een volledig circulaire economie in 2050 te realiseren zijn 5 prioriteitssectoren gedefinieerd: Biomassa en Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen. Voor deze sectoren is een transitieagenda gesteld. Onder de transitieagenda Consumptiegoederen valt ook elektrische huishoudelijke apparatuur, de focus van dit transitieplan.

Dit transitieplan heeft 4 concrete doelen vastgesteld:

  1. Het creëren van een concreet plan aan de hand van verschillende thema’s om te komen tot een volledig circulaire branche voor elektrische huishoudelijke apparatuur.
  2. Het vaststellen van concrete acties per thema.
  3. Het vormen van een samenwerkingsverband binnen de branche om bepaalde uitdagingen gezamenlijk op te pakken.
  4. Adviseren over het vormgeven van het samenwerkingsverband binnen de branche.

De transitie naar een circulaire economie is een systeemverandering die alle aspecten van de economie raakt. De grootste uitdaging om de transitie naar een circulaire branche voor elektrische huishoudelijke apparatuur in Nederland sneller te realiseren, is dan ook de huidige structuur van de sector. Voor dit transitieplan wordt daarom de hele keten in ogenschouw genomen. Alleen dan kan circulariteit op alle nodige facetten worden bewerkstelligd.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Rapportage Nationaal (W)EEE Register

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

Rapportage Nationaal (W)EEE Register 2019

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

Rapportage Nationaal (W)EEE Register 2020

Een jaarlijks rapport van het Nationaal (W)EEE Register (NWR) over (afgedankt) elektrisch en elektronisch apparatuur

×