Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie wordt jaarlijks bijgehouden. In deze editie ligt de focus op drie thema’s:

  1. Hoger op de R-ladder en meer aan de voorkant van de keten en het product
  2. Systeemverandering van lineair naar circulair
  3. Impact door focus op de grondstoffenstromen

Het eerste thema vormt een leidraad voor activiteiten vanuit het Uitvoeringsprogramma. Om grondstoffengebruik verder te verlagen en te zorgen voor maximaal waardebehoud, moet de focus naar de voorkant van de productieketen verschuiven. Hierbij is het bijvoorbeeld nodig om in te zetten op andere circulariteitsstrategieën, zoals hergebruik, circulair ontwerp, delen, lenen en reparatie.

Het uitgangspunt van het tweede thema is dat een lineaire economie fundamenteel anders is dan een circulaire. Dat vraagt om een ander systeem waarvoor bijvoorbeeld nieuwe businessmodellen, financiering en wet- en regelgeving voor producten en gebruik nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is dat financiële barrières voor de transitie naar een circulaire economie moeten worden weggenomen.

Het derde thema, ‘Impact door focus op de grondstoffenstromen’, komt voort uit de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) en de policybrief ‘Mogelijke doelen voor een circulaire economie’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL laat zien dat het vooral belangrijk is om te kijken naar de grondstofstromen met het meeste effect op klimaat, biodiversiteit, vervuiling en leveringszekerheid.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen