Verkenning van de levensduurverlengingsmarkt

Deze rapportage presenteert de resultaten van een samenwerking tussen Stichting OPEN en Young Advisory Group (YAG). Deze samenwerking betreft een verkenning van de levensduurverlengingsmarkt van elektr(on)ische apparaten.

Het huidige kabinet heeft als doel gesteld om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Aan Stichting OPEN is de verantwoordelijkheid opgelegd om 65% van het elektr(on)isch afval (e-waste) in te zamelen en te verwerken via recycling. De mogelijkheid bestaat dat het naleven van deze doelstelling e-waste wellicht te vroeg afdankt. Daardoor kunnen apparaten levensduurverlengingsmethoden mislopen zoals Re-use, Repair en Refurbish die een hogere bijdrage leveren aan de circulariteit. Er is echter weinig bekend over de levensduurverlengingsmarkt van elektr(on)ische apparaten. Om deze reden heeft YAG de taak gekregen om een verkenning te doen van deze markt en een inschatting te maken van de omvang.

 

Omdat dit rapport concurrentiegevoelige informatie van individuele bedrijven bevat, zijn deze gegevens zwart gemaakt. 

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

In dit manifest van RREUSE wordt een routekaart met beleidsmaatregelen gepresenteerd voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

Hergebruik door consumenten in Nederland

In dit rapport wordt beschreven hoe voor de jaren 2021 en 2022 het aantal stuks en massa hergebruik door consumenten is vastgesteld.

Weg van de wegwerpmaatschappij

In dit advies kijkt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar manieren waarop de wegwerptrend in onze economie kan worden gekeerd.

×