Verkoop, gebruik en afgedankte elektronische en elektrische apparatuur

Data van 1995-2022 van het Compendium voor de Leefomgeving

Het Compendium voor de Leefomgeving verzamelde de data over verkoop, gebruik en afgedankte elektronische en elektrische apparaten (EEA). In het rapport is te zien dat het aantal op de markt gebrachte apparaten nog steeds toeneemt. Ook de hoeveelheid afval blijft toenemen.

De data die gebruikt is voor deze rapportage komt van het Nationaal (W)EEE register en is bewerkt door het CBS.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Het landschap van circulaire elektronica richting 2035

Een overzicht van verschillende ontwikkelingen die waarschijnlijk van invloed zullen zijn op het landschap van circulaire elektronica in 2035

De Nederlandse AEEA-stromen 2012

De oorsprong en bestemmingen van alle Nederlandse AEEA-stromen in 2010

Bezitsmeting elektrische en elektronische apparaten bij huishoudens

In opdracht van Stichting OPEN heeft Ffact onderzoek gedaan naar het bezit van apparaten in huishoudens.

×