Verkoop, gebruik en afgedankte elektronische en elektrische apparatuur

Data van 1995-2022 van het Compendium voor de Leefomgeving

Het Compendium voor de Leefomgeving verzamelde de data over verkoop, gebruik en afgedankte elektronische en elektrische apparaten (EEA). In het rapport is te zien dat het aantal op de markt gebrachte apparaten nog steeds toeneemt. Ook de hoeveelheid afval blijft toenemen.

De data die gebruikt is voor deze rapportage komt van het Nationaal (W)EEE register en is bewerkt door het CBS.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

De Nederlandse AEEA-stromen 2012

De oorsprong en bestemmingen van alle Nederlandse AEEA-stromen in 2010

Transitieplan Elektrische Huishoudelijke Apparatuur

Dit transitieplan creëert een concreet plan aan de hand van verschillende thema's om te komen tot een volledig circulaire branche voor elektrische huishoudelijke apparatuur

UPV in de Circulaire Economie

Deze position paper beschrijft vijf positieve effecten van het verplichten van het toepassen van recyclaat binnen UPV-ketens

×