Elektrisch koken op zonne-energie in Afrika

Waar zal de transitie als eerste plaatsvinden?

De snelle verspreiding van fotovoltaïsche zonne-energie (PV) in Afrika al miljoenen levens heeft veranderd. Desondanks heeft het nog geen impact gehad op de belangrijkste energiebehoefte van arme huishoudens: koken.

Met de wereldwijd dalende prijzen van PV, recente ontwikkelingen in batterijtechnologie en stijgende houtskool/brandhoutprijzen in ernstig ontboste gebieden, gaat de deur open voor een potentieel alternatief: elektrisch koken op zonne-energie (PV-eCook). De eerste onderzoeken hiernaar zich richtten op het ontwikkelen van zonne-energie systemen geschikt voor thuisgebruik (kooktoestel, batterijopslag, laadregelaar en PV-array). Echter, is sindsdien aangetoond dat elektrisch koken op batterijen (eCook) ook als een aanvulling gezien kan worden op onbetrouwbare nationale, mini-, micro- en nano-stroomnetwerken.

Dit onderzoek presenteert een methodologie gebaseerd op een multi-criteria beslissingsanalyse (MCDA). Deze analyse houdt rekening met een breed scala aan sociaal-culturele, politieke, technische en economische factoren die naar verwachting de acceptatie en potentiële impact van eCook in verschillende Afrikaanse contexten beïnvloeden. De analyse laat zien dat het concept in veel Afrikaanse landen behoorlijke kans van slagen heeft. Daarnaast toont de analyse aan dat er aanzienlijke omvangrijke markten zijn (miljoenen potentiële gebruikers). Verder is de verwachting dat de kosten van eCook binnen de komende vijf jaar zeer concurrerend zijn met bestaande ‘gecommercialiseerde vervuilende brandstoffen’.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation