Export voor hergebruik in Nederland

Dit monitoringsplan geeft een overzicht van de methoden en hoeveelheden van export die is gedaan ten behoeve van het in het buitenland opnieuw gebruiken van in Nederland afgedankte apparaten ofwel, “export voor hergebruik”. De gegevens zijn ontleend aan het onderzoek “De Nederlandse AEEA-stromen 2020”.

Er was niet één databron die de export voor hergebruik voor alle apparaten volledig dekte. Daarom zijn er zes verschillende methoden en gegevensbronnen gebruikt. Er is gekozen voor een conservatieve schattingsbenadering om meer zekerheid te krijgen dat de producten inderdaad zijn geëxporteerd.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation