Export voor hergebruik in Nederland

Dit monitoringsplan geeft een overzicht van de methoden en hoeveelheden van export die is gedaan ten behoeve van het in het buitenland opnieuw gebruiken van in Nederland afgedankte apparaten ofwel, “export voor hergebruik”. De gegevens zijn ontleend aan het onderzoek “De Nederlandse AEEA-stromen 2020”.

Er was niet één databron die de export voor hergebruik voor alle apparaten volledig dekte. Daarom zijn er zes verschillende methoden en gegevensbronnen gebruikt. Er is gekozen voor een conservatieve schattingsbenadering om meer zekerheid te krijgen dat de producten inderdaad zijn geëxporteerd.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen