Export voor hergebruik in Nederland

Dit monitoringsplan geeft een overzicht van de methoden en hoeveelheden van export die is gedaan ten behoeve van het in het buitenland opnieuw gebruiken van in Nederland afgedankte apparaten ofwel, “export voor hergebruik”. De gegevens zijn ontleend aan het onderzoek “De Nederlandse AEEA-stromen 2020”.

Er was niet één databron die de export voor hergebruik voor alle apparaten volledig dekte. Daarom zijn er zes verschillende methoden en gegevensbronnen gebruikt. Er is gekozen voor een conservatieve schattingsbenadering om meer zekerheid te krijgen dat de producten inderdaad zijn geëxporteerd.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Hergebruik

Andere relevante publicaties

Verkenning verplichting verkoop gebruikte goederen

Onderzoek naar de mogelijkheid om retailers te verplichten een steeds groter aandeel tweedehands producten aan te bieden

Zijn afgedankte waterkokers geschikt voor hergebruik?

In dit onderzoek is gekeken of waterkokers die normaal gerecycled zouden worden geschikt zijn voor hergebruik in de kringloopwinkel.

Hergebruik door consumenten in Nederland

In dit rapport wordt beschreven hoe voor de jaren 2021 en 2022 het aantal stuks en massa hergebruik door consumenten is vastgesteld.

×