Export voor hergebruik in Nederland

Dit monitoringsplan geeft een overzicht van de methoden en hoeveelheden van export die is gedaan ten behoeve van het in het buitenland opnieuw gebruiken van in Nederland afgedankte apparaten ofwel, “export voor hergebruik”. De gegevens zijn ontleend aan het onderzoek “De Nederlandse AEEA-stromen 2020”.

Er was niet één databron die de export voor hergebruik voor alle apparaten volledig dekte. Daarom zijn er zes verschillende methoden en gegevensbronnen gebruikt. Er is gekozen voor een conservatieve schattingsbenadering om meer zekerheid te krijgen dat de producten inderdaad zijn geëxporteerd.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen