De Nederlandse AEEA-stromen 2020

Wat gebeurde er tussen 2010 en 2018?

Afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) wordt gereguleerd door de AEEA-richtlijn uit 2012 in de Europese Unie. Deze richtlijn stelt dat het minimale inzamelpercentage dat jaarlijks door een lidstaat moet worden bereikt 65% is van het gemiddelde gewicht van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) die in de drie voorgaande jaren op de markt is gebracht (POM).

Dit rapport presenteert de EEA POM, de geproduceerde AEEA, de passend verwerkte AEEA-inzameling en de AEEA-lekstromen. De resultaten van 2018 zijn vergeleken met de gegevens van de methodologisch gelijke Nederlandse AEEA-Stromen Studie, die over het jaar 2010 is uitgevoerd.

De belangrijkste bevindingen laten zien dat de gegenereerde AEEA 366 kt was in 2018. De helft hiervan werd geregistreerd als Passend Verwerkt. Volgens berekeningen is ongeveer een kwart Niet-Passend Verwerkt (27%) en komt ongeveer nog een kwart terecht in het restafval via afvalbakken of wordt geëxporteerd voor hergebruik, of kon niet worden gedocumenteerd. In 2010 werd ongeveer een derde (39%) Passend Verwerkt, een derde (34%) werd Niet-Passend Verwerkt en weer een derde (27%) werd afgevoerd in afvalbakken, geëxporteerd voor hergebruik of kon niet worden gedocumenteerd.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: AEEA

Andere relevante publicaties

E-waste in het Verenigd Koninkrijk

Dit rapport beschrijft hoe elektrische apparaten in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt en weggedaan.

E-waste in de Metropoolregio Amsterdam

Een verkenning van de e-waste keten en toekomstige logistieke scenario's

De Wereldwijde E-waste Monitor 2024

De wereldwijde e-waste monitor is het meest actuele overzicht van wereldwijde e-waste gegevens, statistieken en vooruitgang in beleid en regulering.

×