Verkenning verplichting verkoop gebruikte goederen

Dit onderzoek geeft invulling aan de aankondiging in het Nationaal Programma Circulaire Economie dat het ministerie ter bevordering van levensduurverlenging de mogelijkheid zal verkennen (op EU- of nationaal niveau) om retailers te verplichten een steeds groter aandeel tweedehands producten aan te bieden. Uitgangspunt van het onderzoek is dat consumenten niet altijd geneigd zijn om gebruikte goederen te kopen. Om hergebruik te stimuleren zouden gebruikte goederen daarom net zo makkelijk te koop moeten zijn als nieuwe.

Een verplichting wordt gezien als een goede aanvulling op huidig beleid om circulariteit te bevorderen en een mogelijkheid om bij te dragen aan een verandering van consumentengedrag. Ook wordt de verplichting als juridisch rechtmatig gezien. Wel is er nader onderzoek nodig in verband met het evenredigheidsbeginsel en betreffende juridische houdbaarheid en toepasbaarheid.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Hergebruik

Andere relevante publicaties

Zijn afgedankte waterkokers geschikt voor hergebruik?

In dit onderzoek is gekeken of waterkokers die normaal gerecycled zouden worden geschikt zijn voor hergebruik in de kringloopwinkel.

Hergebruik door consumenten in Nederland

In dit rapport wordt beschreven hoe voor de jaren 2021 en 2022 het aantal stuks en massa hergebruik door consumenten is vastgesteld.

Export voor hergebruik in Nederland

Een overzicht van de methoden voor en hoeveelheden van export ten behoeve van hergebruik in Nederland

×