Zijn afgedankte waterkokers geschikt voor hergebruik?

In dit onderzoek is gekeken of afgedankte waterkokers die normaal gerecycled zouden worden geschikt zijn voor hergebruik in de kringloopwinkel. Waterkokers zijn interessant voor kringloopwinkels, want ze verkopen daar erg snel. Daarnaast zijn waterkokers eenvoudig te testen en schoon te maken. Er is dus een grote potentiële winst te behalen.

Gedurende 2 weken zijn waterkokers uitgesorteerd en apart gehouden op het regionaal sorteercentrum Schiphol van Meerlanden. Dit heeft geresulteerd in één big bag vol met waterkokers, in totaal 96 stuks. Deze zijn vervoerd naar Kringloopwinkel De Arm in Utrecht. De waterkokers zijn daar uitgezocht, uiterlijk beoordeeld, onderdelen zijn bij elkaar gezocht en de waterkokers zijn geregistreerd. Uiteindelijk deden 12 van de 96 waterkokers het nog en zijn geschikt bevonden voor een tweede leven.

In dit onderzoek lees je de projectstappen, conclusie en aanbevelingen voor mogelijk vervolgonderzoek.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Hergebruik

Andere relevante publicaties

Verkenning verplichting verkoop gebruikte goederen

Onderzoek naar de mogelijkheid om retailers te verplichten een steeds groter aandeel tweedehands producten aan te bieden

Hergebruik door consumenten in Nederland

In dit rapport wordt beschreven hoe voor de jaren 2021 en 2022 het aantal stuks en massa hergebruik door consumenten is vastgesteld.

Export voor hergebruik in Nederland

Een overzicht van de methoden voor en hoeveelheden van export ten behoeve van hergebruik in Nederland

×