Klimmen op de R-ladder met UPV

Hoe Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid de circulaire economie binnen handbereik krijgt

In 2030 wil Nederland 50% minder primaire grondstoffen gebruiken en in 2050 moet de economie volledig circulair zijn. Dit zijn stevige doelstellingen, die ook sterk zullen bijdragen aan de klimaatdoelen (55% minder CO2-uitstoot in 2030; 95% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990). In een circulaire economie dienen producten, componenten en materialen zo optimaal mogelijk hergebruikt te worden.

Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) kan hierbij een belangrijke rol spelen, omdat producenten hiermee verantwoordelijk worden voor hun producten na einde levensduur. Dit is een extra taak, maar ook een kans omdat slimmer (lees: circulair) ontwerp duurzame en financiƫle voordelen kan opleveren.

Het ontbreken van juiste randvoorwaarden maakt dat UPV-systemen op een hoger R-niveau dan recycle (R8) schaars zijn, simpelweg omdat deze niet winstgevend of niet mogelijk zijn. Dit onderzoek doet drie aanbevelingen om de huidige belemmerende randvoorwaarden te veranderen in de juiste stimulansen:

  1. Meten van circulariteit. Besteed in milieu-impact analyses meer aandacht aan aspecten die specifiek voor circulariteit zijn, zoals losmaakbaarheid en reparabiliteit.
  2. Fiscaal stimuleren van circulariteit. Maak arbeid goedkoper en grondstoffen duurder zodat circulair productontwerp in volgende levensfases terugverdiend kan worden.
  3. Financieel stimuleren van PaaS-concepten.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation