Onderzoek naar het afdankgedrag van consumenten bij elektrische apparaten

Hoe en waar willen consumenten hun verschillende soorten elektrische apparaten bij voorkeur afdanken?

Dit onderzoek gaat over hoe en waar Nederlandse consumenten hun verschillende soorten elektrische apparaten bij voorkeur afdanken en op die manier hun bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen onder meer grote en kleine apparaten en verschillende inzamelkanalen.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat Nederlanders een grote waarde hechten aan het maken van een duurzame keuze, wanneer het gaat om het afdanken van oude elektrische apparaten. Echter, wanneer er teveel moeite moet worden gedaan, neemt deze bereidheid om duurzaam af te danken af.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de milieustraat, de winkel en de kringloopwinkel de belangrijkste inleverpunten zijn vanuit het perspectief van de consument. Het is voor de consument belangrijk dat grote apparaten opgehaald kunnen worden en dat er voor kleinere apparaten een goede inlever-infrastructuur is van milieustraten en winkels.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation