Op weg naar een veilige circulaire economie

Successen, kansen en uitdagingen

Voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving zijn grondstoffen cruciaal. In een circulaire economie zijn de producten van nu, de grondstoffen voor later. Het hergebruiken van producten en recyclen van materialen bespaart (nieuwe) grondstoffen en vermindert de CO2-impact. De keerzijde daarvan is dat de zorgwekkende stoffen in de kringloop blijven en er nieuwe manieren van blootstelling kunnen ontstaan. Voorbeelden van dit soort zorgwekkende stoffen zijn brandvertragers, kleurstoffen of weekmakers.

Een circulaire oplossing is niet vanzelfsprekend veilig voor mens en milieu. Daarom is het belangrijk zicht te hebben op welke stoffen in een (circulaire) economie zitten. Zo willen we materialen zoveel mogelijk recyclen, maar zorgwekkende stoffen niet meer in omloop hebben.

De beste manier om hier grip op te krijgen, is door producten te maken zonder zorgwekkende stoffen. Dan zijn ze later een veilige grondstof. Daarnaast moeten we veilig omgaan met risico’s van al aanwezige stoffen. Dit rapport omschrijft concrete stappen die genomen kunnen worden om deze doelen te bewerkstelligen.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation