Op weg naar een veilige circulaire economie

Successen, kansen en uitdagingen

Voor een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving zijn grondstoffen cruciaal. In een circulaire economie zijn de producten van nu, de grondstoffen voor later. Het hergebruiken van producten en recyclen van materialen bespaart (nieuwe) grondstoffen en vermindert de CO2-impact. De keerzijde daarvan is dat de zorgwekkende stoffen in de kringloop blijven en er nieuwe manieren van blootstelling kunnen ontstaan. Voorbeelden van dit soort zorgwekkende stoffen zijn brandvertragers, kleurstoffen of weekmakers.

Een circulaire oplossing is niet vanzelfsprekend veilig voor mens en milieu. Daarom is het belangrijk zicht te hebben op welke stoffen in een (circulaire) economie zitten. Zo willen we materialen zoveel mogelijk recyclen, maar zorgwekkende stoffen niet meer in omloop hebben.

De beste manier om hier grip op te krijgen, is door producten te maken zonder zorgwekkende stoffen. Dan zijn ze later een veilige grondstof. Daarnaast moeten we veilig omgaan met risico’s van al aanwezige stoffen. Dit rapport omschrijft concrete stappen die genomen kunnen worden om deze doelen te bewerkstelligen.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Veiligheid

Andere relevante publicaties

Safe and Sustainable by Design voor Batterijen

Rapport met adviezen voor de overheid om het gebruik van Safe and Sustainable by Design (SSbD) in de batterijensector te stimuleren.

Veiligheid energieopslagsystemen

Het resultaat van een studie naar de veiligheid van batterijen in energieopslagsystemen (EOS) en de regelgeving hierover.

ADR en inzameling van kleine apparaten in gemodificeerde IBCs

Wecycle heeft onderzoek verricht naar een veiligere wijze om kleine apparaten en ICT apparatuur op te slaan en te vervoeren.

×