Richtlijn AEEA 2012 (WEEE Directive)

RICHTLIJN 2012/19/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

WEEE is de afkorting van ‘Waste Electrical and Electronic Equipment’. Dit is in het Nederlands ‘Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur’ (AEEA). De WEEE Directive is de Europese richtlijn die de inzameling en recycling van deze afvalstroom reguleert. De Nederlandse implementatie van de WEEE Directive is de Regeling AEEA.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation