Richtlijn gevaarlijke stoffen EEA 2011

RICHTLIJN 2011/65/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA)

Deze richtlijn bevat de voorschriften die door de Europese Unie zijn gesteld om het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA) te beperken. Zo wordt er bijgedragen tot de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Daarnaast houdt de richtlijn rekening met de toepassing en verwijdering van afgedankte EEA op een milieuhygiƫnisch verantwoorde en nuttige wijze.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation