Richtlijn gevaarlijke stoffen EEA 2011

RICHTLIJN 2011/65/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA)

Deze richtlijn bevat de voorschriften die door de Europese Unie zijn gesteld om het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA) te beperken. Zo wordt er bijgedragen tot de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Daarnaast houdt de richtlijn rekening met de toepassing en verwijdering van afgedankte EEA op een milieuhygiƫnisch verantwoorde en nuttige wijze.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Zero waste cities of the future

Research about how cities can be designed in a way that helps citizens reduce waste.

Reuse by consumers in the Netherlands

This report describes how the number of pieces and mass reuse by consumers was determined for the years 2021 and 2022.

Universally binding declaration for waste management fee for portable batteries

Notification of the universally binding declaration for the waste management fee for portable batteries valid from January 1, 2024, to December 31, 2028

×