Richtlijn gevaarlijke stoffen EEA 2011

RICHTLIJN 2011/65/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA)

Deze richtlijn bevat de voorschriften die door de Europese Unie zijn gesteld om het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA) te beperken. Zo wordt er bijgedragen tot de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Daarnaast houdt de richtlijn rekening met de toepassing en verwijdering van afgedankte EEA op een milieuhygiënisch verantwoorde en nuttige wijze.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen