Richtlijn gevaarlijke stoffen EEA 2011

RICHTLIJN 2011/65/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA)

Deze richtlijn bevat de voorschriften die door de Europese Unie zijn gesteld om het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA) te beperken. Zo wordt er bijgedragen tot de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Daarnaast houdt de richtlijn rekening met de toepassing en verwijdering van afgedankte EEA op een milieuhygiënisch verantwoorde en nuttige wijze.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen