AVV Monitoringsrapportage 2021

1 maart 2021 tot en met 31 december 2021

Deze monitoringsrapportage  is opgesteld door Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN) om te voldoen aan de verslagleggingsverplichting voortkomend uit de algemeen verbindend verklaarde afvalbeheerbijdrageovereenkomst voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Deze AVV geldt voor de periode 1 maart 2021 tot en met 31 december 2021.

Deze rapportage omvat de volgende onderwerpen:

  • Stichting OPEN, de organisatie
  • Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Nederlandse markt is gebracht
  • Inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
  • Resultaten van de inzameling en voorlichting
  • Verwerking van de AEEA
  • Resultaten van de AEEA-verwerking
  • Financiering van Stichting OPEN
  • De landelijke inzamel- en verwerkingsinfrastructuur betreffende ongeveer 14.810 inzamelpunten
  • De inkoop van inzamel-, transport-, sorterings- en verwerkingsdiensten

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen