AVV Monitoringsrapportage 2021

1 maart 2021 tot en met 31 december 2021

Deze monitoringsrapportage  is opgesteld door Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN) om te voldoen aan de verslagleggingsverplichting voortkomend uit de algemeen verbindend verklaarde afvalbeheerbijdrageovereenkomst voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Deze AVV geldt voor de periode 1 maart 2021 tot en met 31 december 2025.

Deze rapportage omvat de volgende onderwerpen:

  • Stichting OPEN, de organisatie
  • Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Nederlandse markt is gebracht
  • Inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
  • Resultaten van de inzameling en voorlichting
  • Verwerking van de AEEA
  • Resultaten van de AEEA-verwerking
  • Financiering van Stichting OPEN
  • De landelijke inzamel- en verwerkingsinfrastructuur betreffende ongeveer 14.810 inzamelpunten
  • De inkoop van inzamel-, transport-, sorterings- en verwerkingsdiensten

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: AEEA

Andere relevante publicaties

E-waste in het Verenigd Koninkrijk

Dit rapport beschrijft hoe elektrische apparaten in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt en weggedaan.

E-waste in de Metropoolregio Amsterdam

Een verkenning van de e-waste keten en toekomstige logistieke scenario's

De Wereldwijde E-waste Monitor 2024

De wereldwijde e-waste monitor is het meest actuele overzicht van wereldwijde e-waste gegevens, statistieken en vooruitgang in beleid en regulering.

×