AVV Monitoringsrapportage 2021

1 maart 2021 tot en met 31 december 2021

Deze monitoringsrapportage  is opgesteld door Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN) om te voldoen aan de verslagleggingsverplichting voortkomend uit de algemeen verbindend verklaarde afvalbeheerbijdrageovereenkomst voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Deze AVV geldt voor de periode 1 maart 2021 tot en met 31 december 2021.

Deze rapportage omvat de volgende onderwerpen:

  • Stichting OPEN, de organisatie
  • Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Nederlandse markt is gebracht
  • Inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
  • Resultaten van de inzameling en voorlichting
  • Verwerking van de AEEA
  • Resultaten van de AEEA-verwerking
  • Financiering van Stichting OPEN
  • De landelijke inzamel- en verwerkingsinfrastructuur betreffende ongeveer 14.810 inzamelpunten
  • De inkoop van inzamel-, transport-, sorterings- en verwerkingsdiensten

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Van recht op reparatie naar bereidheid tot reparatie

Dit onderzoek bekijkt wat consumenten tegenhoudt om hun producten te repareren.

Evaluatie retourpremie koelvries apparatuur

Dit rapport bevat de uitgangspunten, bereikte resultaten, conclusies en aanbevelingen van de koelvries retourpremieactie van Stichting OPEN.

Weg van de wegwerpmaatschappij

In dit advies kijkt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) naar manieren waarop de wegwerptrend in onze economie kan worden gekeerd.