Bezit tv’s in 2020 & circulaire economie

In dit onderzoek is onderzocht hoeveel en wat voor tv’s er in de Nederlandse huishoudens aanwezig waren in 2020. Deze resultaten zijn vergeleken met de jaren ervoor. Ook is gekeken hoe de tv’s worden afgedankt. Zo wordt een kwart ingeleverd bij de milieustraat en een vijfde wordt doorverkocht.

Daarnaast is onderzocht hoe mensen kijken naar de circulaire economie. Zo is er gevraagd naar wat belangrijk is bij de keuze voor een nieuwe tv, hoeveel interesse er is voor het leasen van een tv en wanneer mensen kiezen voor het wel of niet repareren van hun tv. Zo bleek dat bij de beslissing voor een nieuwe televisie, huishoudens steeds meer kijken naar duurzaamheidsaspecten en deze ook vaker de boventoon voeren.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: AEEA

Andere relevante publicaties

AVV monitoringsrapportage 2022

Dit rapport beschrijft de uitvoering, voortgang en behaalde resultaten van Stichting OPEN in het jaar 2022

Bezit en verwijdering van TV’s in Nederlandse huishoudens

In dit onderzoek is onderzocht hoeveel tv's er in de Nederlandse huishoudens aanwezig zijn en hoeveel er zijn afgedankt in 2017

Bezit en afdanking van elektrische apparaten bij grotere bedrijven

Dit onderzoek gaat over hoeveel elektrische apparaten er in grotere bedrijven en instellingen zijn en hoeveel er afgedankt zijn.

×