Circulaire economie voor een sterk en onafhankelijk Nederland

Pamflet aan de Tweede Kamer

In deze brief zetten Natuur en Milieu, FME, VNCI, VNO-NCW, MKB-Nederland de kansen die een nieuwe circulaire economie biedt uiteen. Ze constateren dat juist op het terrein van circulariteit Nederland met logistiek, chemie, maakindustrie én met alle kennis alles in huis heeft om een koppositie in te nemen in Europa en de wereld. Een circulaire economie leidt ook tot minder verspilling, waardoor we minder afval hebben en schone productie, wat leidt tot minder CO2-uitstoot.

De organisaties vragen de Tweede kamer en een nieuw Kabinet om veel meer focus, meer capaciteit en intensieve samenwerking. Alleen met alle partijen samen (van winkeliers tot maakbedrijven tot afvalbedrijven, overheden en de samenleving) kunnen de noodzakelijke stappen gezet worden om grote productieketens, zoals voor de chemie (o.a. kunststoffen), bouw(materialen) en kritieke grondstoffen anders te organiseren, zodat we daadwerkelijk minder afhankelijk worden voor onze grondstoffen.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Beleid

Andere relevante publicaties

Het versnellen van de circulaire economie in Europa

Analyse van de vorderingen die de EU heeft gemaakt in de overgang naar een meer circulaire economie

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2023

In het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie wordt vanuit transitieagenda’s uitvoering gegeven aan activiteiten die leiden tot een circulair Nederland in 2050

De Europese Green Deal

De Europese Green Deal hernieuwt de inzet van de Commissie om klimaat- en milieu-uitdagingen aan te pakken en beschouwt dit als de bepalende taak van deze generatie

×