De Nederlandse batterijstromen 2020

Dit rapport bevat een nulmeting voor de afvalstromen van draagbare batterijen voor het jaar 2019, met behulp van een repliceerbare methodologie die consistent is met de Nederlandse AEEA-stromen studie uit 2020. Het doel is om goed onderbouwde informatie te bieden voor het onderzoeken van het inzamelingspercentage van afvalbatterijen en het monitoren van andere eerder niet-gedocumenteerde batterijstromen in Nederland. Deze studie toont aan dat er in 2019 in totaal:

  • 9,3 kiloton (kt) aan batterijen op de markt is gebracht in Nederland,
  • 24,2 kt aan batterijen in gebruik of op voorraad was in huishoudens, bedrijven en de publieke sector,
  • 9,5 kt aan batterijen afval werd.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Batterijen

Andere relevante publicaties

Safe and Sustainable by Design voor Batterijen

Rapport met adviezen voor de overheid om het gebruik van Safe and Sustainable by Design (SSbD) in de batterijensector te stimuleren.

Veiligheid energieopslagsystemen

Het resultaat van een studie naar de veiligheid van batterijen in energieopslagsystemen (EOS) en de regelgeving hierover.

Algemeen verbindend verklaring voor afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen

Kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van een overeenkomst over de afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen

×