Evaluatie retourpremie koelvries apparatuur

Om extra energiezuinige koelvries apparatuur te promoten en te zorgen dat oude koel- en vrieskasten correct afgedankt werden heeft Stichting OPEN in 2022 een eenmalige, landelijke inzamelactie voor koelvries apparatuur uitgevoerd. Dit gebeurde in samenwerking met de verenigde retailorganisaties en Urgenda. Deze landelijke inzamelactie komt voort uit het 40 puntenplan dat Urgenda heeft opgesteld, die is aangeboden aan het kabinet met maatregelen om de CO2 uitstoot in Nederland te verminderen. De retourpremie voor de ingeleverde oude koel- of vrieskast was minimaal 35 euro.

Om te zorgen voor meer circulariteit en correcte inlevering van afgedankte apparaten worden beloningsystemen vaker genoemd als mogelijkheid om het gewenste gedrag te stimuleren.  De koelvries retouractie is ontwikkeld om via een extra beloning (retourpremie) twee effecten gelijktijdig te bereiken:

  1. Het promoten van de verkoop van extra energiezuinige koelvries apparatuur ten gunste van minder energiezuinige koel- en vriesapparatuur;
  2. Het correct afdanken van de oude koelvries apparatuur zodat een veilige vernietiging van Cfk’s en andere koelmiddelen, inclusief de isolatie (purschuim) mogelijk wordt gemaakt door deze apparaten via een gesloten inzamelsysteem aan te bieden bij een CENELEC-gecertificeerde verwerker voor koel- en vrieskasten.

Naast de uitgangspunten en bereikte resultaten voor de koelvries retourpremieactie geeft dit evaluatierapport ook conclusies en aanbevelingen voor toekomstige initiatieven.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

UPV in de Circulaire Economie

Deze position paper beschrijft vijf positieve effecten van het verplichten van het toepassen van recyclaat binnen UPV-ketens

Hergebruik door consumenten in Nederland

In dit rapport wordt beschreven hoe voor de jaren 2021 en 2022 het aantal stuks en massa hergebruik door consumenten is vastgesteld.

Verkenning van de levensduurverlengingsmarkt

Deze rapportage presenteert de resultaten van een verkenning van de levensduurverlengingsmarkt van elektr(on)ische apparaten.

×