Gebromeerde brandvertragers in afgedankte elektrische apparatuur

Studie naar grenswaarden, het voorkomen en de meting

Afval afkomstig van elektrische- en elektronische apparaten kan gebromeerde brandvertragers bevatten. Deze zijn wegens hun stofeigenschappen slecht afbreekbaar (persistent), schadelijk, giftig, mogelijk kankerverwekkend en gevaarlijk voor het milieu. De hoogste concentraties worden vooral aangetroffen in oude televisies en computers. Gebromeerde brandvertragers kunnen vrijkomen als deze afgedankte apparaten opnieuw worden gebruikt. Bij een onvolledige verbranding worden gebromeerde brandvertragers omgezet in gevaarlijke gebromeerde dioxinen. Ze kunnen dan een risico vormen voor mens en milieu. Het is daarom van belang dat ze volgens Europese wetgeving worden verwerkt.

Sinds 2002 zijn inzamelaars en verwerkers verplicht om gebromeerde brandvertragers uit elektronica-afval te verwijderen volgens Europese wetgeving. Om hierop te kunnen toezien en handhaven heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behoefte aan grenswaarden voor gebromeerde brandvertragers. Hetzelfde geldt voor een effectieve meetmethode om te bepalen of een apparaat gebromeerde brandvertragers bevat.

Op basis van de huidige inzichten blijken slechts voor vier van circa tien veelgebruikte stoffen bindende grenswaarden te zijn. Verder blijken er meerdere meetmethoden te bestaan, waarvan de meeste echter nog nauwelijks zijn gevalideerd. Het RIVM stelt voor om de huidige screeningsmethode van de ILT voor broom, de zogeheten XRF-analyse, te combineren met een specifieke analyse om de aanwezigheid van broomhoudende brandvertragers te bepalen.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen