Gebromeerde brandvertragers in afgedankte elektrische apparatuur

Studie naar grenswaarden, het voorkomen en de meting

Afval afkomstig van elektrische- en elektronische apparaten kan gebromeerde brandvertragers bevatten. Deze zijn wegens hun stofeigenschappen slecht afbreekbaar (persistent), schadelijk, giftig, mogelijk kankerverwekkend en gevaarlijk voor het milieu. De hoogste concentraties worden vooral aangetroffen in oude televisies en computers. Gebromeerde brandvertragers kunnen vrijkomen als deze afgedankte apparaten opnieuw worden gebruikt. Bij een onvolledige verbranding worden gebromeerde brandvertragers omgezet in gevaarlijke gebromeerde dioxinen. Ze kunnen dan een risico vormen voor mens en milieu. Het is daarom van belang dat ze volgens Europese wetgeving worden verwerkt.

Sinds 2002 zijn inzamelaars en verwerkers verplicht om gebromeerde brandvertragers uit elektronica-afval te verwijderen volgens Europese wetgeving. Om hierop te kunnen toezien en handhaven heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) behoefte aan grenswaarden voor gebromeerde brandvertragers. Hetzelfde geldt voor een effectieve meetmethode om te bepalen of een apparaat gebromeerde brandvertragers bevat.

Op basis van de huidige inzichten blijken slechts voor vier van circa tien veelgebruikte stoffen bindende grenswaarden te zijn. Verder blijken er meerdere meetmethoden te bestaan, waarvan de meeste echter nog nauwelijks zijn gevalideerd. Het RIVM stelt voor om de huidige screeningsmethode van de ILT voor broom, de zogeheten XRF-analyse, te combineren met een specifieke analyse om de aanwezigheid van broomhoudende brandvertragers te bepalen.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen