Inzamelen als uitdaging

Analyse van de efficiëntie en effectiviteit van het bestaande uitvoeringsinstrumentarium AEEA in het kader van het bijdragen aan de wettelijke inzamelplicht.

Het bestuur van Stichting OPEN heeft in 2020 besloten het bestaande AEEA-uitvoeringsinstrumentarium te laten onderzoeken. Doel van dat onderzoek is na te gaan wat de efficiëntie en effectiviteit van het bestaande instrumentarium is dan wel wat daar mogelijk aan ontbreekt.

Het veld van de inzameling leunt sterk op het ‘all actors principe’, dat wil zeggen dat alle actoren in de keten verantwoordelijkheden dragen en een actieve inzet van alle actoren vereist is om de inzameldoelstelling te realiseren. Er wordt ingezet op het versterken van de instrumentele configuratie. Er is primair naar verbetermogelijkheden gekeken. Daaruit worden drie clusters onderscheiden in dit onderzoek: inzamelconcepten, terugnameconcepten & recycleconcepten.

Wat opvalt is dat Cluster 1 het meest beïnstrumenteerd is. Bij de twee andere clusters is dat beduidend bescheidener. Echt verwonderlijk is dat niet. Producentenverantwoordelijkheid verplicht tot het organiseren van inzamelen van AEEA en in het verlengde daarvan genormeerd verwerken. Dat zegt niets over een verplichting van consumenten in deze. Feitelijk hebben consumenten ‘vrij spel’. Andere punten, die aandacht vereisen ten behoeve van de efficiëntie en effectiviteit van het bestaande instrumentarium, zijn verder toegelicht in het onderzoek.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen