Inzamelen als uitdaging

Analyse van de efficiëntie en effectiviteit van het bestaande uitvoeringsinstrumentarium AEEA in het kader van het bijdragen aan de wettelijke inzamelplicht.

Het bestuur van Stichting OPEN heeft in 2020 besloten het bestaande AEEA-uitvoeringsinstrumentarium te laten onderzoeken. Doel van dat onderzoek is na te gaan wat de efficiëntie en effectiviteit van het bestaande instrumentarium is en wat daar mogelijk aan ontbreekt.

Het veld van de inzameling leunt sterk op het ‘all actors principe’, dat wil zeggen dat alle actoren in de keten verantwoordelijkheden dragen en een actieve inzet van alle actoren vereist is om de inzameldoelstelling te realiseren. Er wordt ingezet op het versterken van de instrumentele configuratie. Er is primair naar verbetermogelijkheden gekeken. Daaruit worden drie clusters onderscheiden in dit onderzoek: inzamelconcepten, terugnameconcepten & recycleconcepten.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Inzameling

Andere relevante publicaties

Best practices voor de inzameling van AEEA en draagbare batterijen in Europa

Dit rapport beschrijft geselecteerde best practices voor de inzameling van klein afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en draagbare batterijen in Europa

Evaluatie retourpremie koelvries apparatuur

Dit rapport bevat de uitgangspunten, bereikte resultaten, conclusies en aanbevelingen van de koelvries retourpremieactie van Stichting OPEN.

Milieustraten en de circulaire economie

Hoe de positie en bijdrage van milieustraten aan de transitie naar een circulaire economie vergroot kunnen worden

×