Inzamelen als uitdaging

Analyse van de efficiëntie en effectiviteit van het bestaande uitvoeringsinstrumentarium AEEA in het kader van het bijdragen aan de wettelijke inzamelplicht.

Het bestuur van Stichting OPEN heeft in 2020 besloten het bestaande AEEA-uitvoeringsinstrumentarium te laten onderzoeken. Doel van dat onderzoek is na te gaan wat de efficiëntie en effectiviteit van het bestaande instrumentarium is dan wel wat daar mogelijk aan ontbreekt.

Het veld van de inzameling leunt sterk op het ‘all actors principe’, dat wil zeggen dat alle actoren in de keten verantwoordelijkheden dragen en een actieve inzet van alle actoren vereist is om de inzameldoelstelling te realiseren. Er wordt ingezet op het versterken van de instrumentele configuratie. Er is primair naar verbetermogelijkheden gekeken. Daaruit worden drie clusters onderscheiden in dit onderzoek: inzamelconcepten, terugnameconcepten & recycleconcepten.

Wat opvalt is dat Cluster 1 het meest beïnstrumenteerd is. Bij de twee andere clusters is dat beduidend bescheidener. Echt verwonderlijk is dat niet. Producentenverantwoordelijkheid verplicht tot het organiseren van inzamelen van AEEA en in het verlengde daarvan genormeerd verwerken. Dat zegt niets over een verplichting van consumenten in deze. Feitelijk hebben consumenten ‘vrij spel’. Andere punten, die aandacht vereisen ten behoeve van de efficiëntie en effectiviteit van het bestaande instrumentarium, zijn verder toegelicht in het onderzoek.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Circulaire productie van laptops en telefoons

Hoe de transitie naar een circulaire keten voor alledaagse ICT-producten zoals laptops en telefoons in Nederland er nu voor staat

Transitie naar een circulaire autobatterijen keten

Een evaluatie van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie gericht op de ‘autobatterijen’ binnen de mobiliteit sector

Stibat Jaarverslag 2022

Dit verslag bevat de belangrijkste cijfers omtrent de inzameling van batterijen in Nederland namens Stichting Batterijen