Naar een circulaire keten voor ICT-hardware

Cijfers, kansen en drempels werkplekapparatuur en dataservers

Het bevorderen van circulariteit in de ICT-keten is cruciaal om de toenemende digitalisering in de Nederlandse samenleving haalbaar en duurzaam te maken. Een circulaire ICT-keten heeft drie doelen:

  1. Het verbeteren van de leveringszekerheid van hardware;
  2. Het verlagen van broeikasgasemissies en milieudruk in de ICT-keten;
  3. Een toekomstgerichte nationale en regionale economie.

Centraal in circulair ICT staat waardebehoud van bestaande en al geproduceerde hardware. Strategieën die zorgen dat we minder nieuwe producten en grondstoffen nodig hebben voor onze ICT-behoeften, hebben prioriteit boven end-of-pipe oplossingen zoals recycling.

Deze rapportage vraagt aandacht voor de fysieke kant van de digitalisering. De rapportage laat zien waar de knelpunten zitten, zet alle cijfers op een rijtje en draagt oplossingen aan voor een circulaire ICT-keten met handelingsperspectief voor organisaties in Nederland.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: ICT

Andere relevante publicaties

De circulaire economie: van nice to have naar must have

Knelpunten en aanbevelingen voor de versnelling van de transitie naar een circulaire economie

E-waste in het Verenigd Koninkrijk

Dit rapport beschrijft hoe elektrische apparaten in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt en weggedaan.

Zijn afgedankte waterkokers geschikt voor hergebruik?

In dit onderzoek is gekeken of waterkokers die normaal gerecycled zouden worden geschikt zijn voor hergebruik in de kringloopwinkel.

×