Onderzoek naar de duurzaamheidsuitdagingen van digitalisering en internetdatacenters

Internetdatacenters hebben aanzienlijke wetenschappelijke, publieke en media-aandacht gekregen vanwege de uitdagingen in verband met hun effect op broeikasgassen, water en landschap. Deze resource-gulzige datadienstensector blijft snel groeien. Internetdatacenters worden voornamelijk gebruikt voor dataopslag, datamining en activiteiten voor het delen van bestanden door een grote hoeveelheid eindgebruikers.

Een belangrijke vraag is dan: Welke impact heeft dataopslag op het milieu en is het duurzaam? Water wordt veel gebruikt in datacenters, zowel direct voor vloeistofkoeling als indirect om elektriciteit op te wekken. Datacenters bevatten een massaal aantal servers. Deze servers verbruiken een enorme hoeveelheid energie om te reageren op informatieverzoeken en om de bestanden en grote hoeveelheden gegevens voortkomend uit deze informatieverzoeken op te slaan.

Dit onderzoek behandelt de ecologische voetafdruk van wereldwijde gegevensopslag. Met behulp van uitgebreide datasets van de nieuwste wereldwijde elektriciteitsopwekkingsmix wordt een licht geworpen op het duurzaamheidsprobleem van gegevens. De analyse biedt ook een breed perspectief van ecologische voetafdrukken als gevolg van wereldwijde gegevensopslag om de werkelijke impact van datacenters wereldwijd aan te kaarten. De bevindingen geven aan dat de jaarlijkse wereldwijde ecologische voetafdrukken op gebied van koolstof, water en landschap als gevolg van data opslaan respectievelijk 5,26 miljoen ton, 41,65 gigaliter en 59,45 vierkante kilometer kunnen benaderen.

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

Zeldzame aardmetalen leveren met recycling in de EU

De uitdagingen en kansen bij het ontwikkelen van een toeleveringsketen voor permanente magneten die gebruik maken van zeldzame aardmetalen met behulp van recycling

‘Right to repair’

Briefing met voornemens vanuit de EU om via 'recht op reparatie' reparatiemogelijkheden voor apparaten uit te breiden en aantrekkelijker te maken voor consument en producent

Kinderen en digitale stortplaatsen

De World Health Organization (WHO) rapporteert over de impact van informele stortplaatsen voor e-waste, op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jonge vrouwen