Nationale grondstoffenstrategie

Grondstoffen voor de grote transities

Met de nationale grondstoffenstrategie wordt ingezet op voldoende beschikbaarheid van kritieke mineralen en metalen, circulariteit, op het vinden van minder schaarse alternatieven en verkleinen van de impact op mens en milieu.

Het doel van de nationale grondstoffenstrategie is om de leveringszekerheid van kritieke grondstoffen op middellange termijn te vergroten. Met name de productie van hernieuwbare energietechnologie voor de energietransitie leidt tot een grotere behoefte aan mineralen en metalen zoals lithium, kobalt en zeldzame aardmetalen. Daarnaast zijn deze grondstoffen nodig voor digitale technologieën, voor technologieën in de zorg en in defensiematerieel.

Het kabinet zet in op de volgende vijf handelingsperspectieven:

  1. Circulariteit en innovatie
  2. Duurzame Europese mijnbouw en raffinage
  3. Diversificatie
  4. Verduurzaming internationale ketens
  5. Kennisopbouw en monitoring.

De vijf perspectieven bouwen voort op bestaand beleid op het gebied van de circulaire economie, innovatie, economische diplomatie, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) en Europese grondstoffenpartnerschappen. De strategie gaat in op de Nederlandse inzet in de Europese Unie en op aanvullend nationaal beleid.

 

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: Grondstoffen

Andere relevante publicaties

Is het terugwinnen van Neodymium uit luidsprekerkasten zinvol?

Onderzoek naar in welke mate hoogwaardige magneten met Neodymium voorkomen in afgedankte luidsprekers en of het terugwinnen van het aardmetaal zinvol is

Global Resources Outlook 2024

In dit rapport staan de huidige trends en opkomende kwesties met betrekking tot het gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen en overconsumptie. 

Grondstoffenhonger duurzaam stillen

Rapport met strategieën voor het op duurzame wijze voldoende grondstoffen veilig stellen voor onze economie.

×