Passen zonnepanelen wel binnen de AEEA-richtlijn?

PV CYCLE is het eerste vrijwillige collectieve terugnamesysteem (2007-2013). Daarnaaast is het de eerste en enige collectieve terugnamesysteem voor zonnepanelen oftewel fotovoltaïsche panelen (PV-panelen) met WEEE-conformiteitsdiensten in meerdere landen in de Europese Unie. Zij hebben vanuit hun unieke positie opgemerkt dat fotovoltaïsche panelen en de AEEA-wetgeving niet goed op elkaar aansluiten. Zij schrijven dat PV-panelen fundamenteel verschillen van andere elektrische en elektronische apparaten. Dit is onder andere omdat PV-panelen elektriciteit genereren waar andere apparaten dit verbruiken, worden gezien als een investering, een significant langere levensduur hebben en zich bevinden in een onstabiele markt.

Het hoofdstandpunt van PV CYCLE in deze position paper luidt daarom als volgt. Producten en apparatuur voor hernieuwbare energie vallen niet onder de AEEA-richtlijn. Zij nodigen de Europese Commissie uit om fotovoltaïsche panelen uit te sluiten van de reikwijdte van AEEA en een effectbeoordeling op te starten van een wetgeving inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) voor alle producten en apparatuur op het gebied van hernieuwbare energie. Hierbij moet de kern van de discussie zijn het definiëren van een EPR-kader voor beleggingsproducten die elektriciteit opwekken en een compleet andere bedrijfsomgeving hebben dan snel verbruikende elektrische apparaten die elektriciteit verbruiken. Tegelijkertijd is een belangrijk doel van de discussie het creëren van een gelijk speelveld  voor alle apparatuur voor hernieuwbare energie (REE, Renewable Energy Equipment).

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Andere relevante publicaties

De circulaire economie: van nice to have naar must have

Knelpunten en aanbevelingen voor de versnelling van de transitie naar een circulaire economie

E-waste in het Verenigd Koninkrijk

Dit rapport beschrijft hoe elektrische apparaten in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt en weggedaan.

Zijn afgedankte waterkokers geschikt voor hergebruik?

In dit onderzoek is gekeken of waterkokers die normaal gerecycled zouden worden geschikt zijn voor hergebruik in de kringloopwinkel.

×