Inzamelen als uitdaging

Analyse van de efficiëntie en effectiviteit van het bestaande uitvoeringsinstrumentarium AEEA in het kader van het bijdragen aan de wettelijke inzamelplicht.

Het bestuur van Stichting OPEN heeft in 2020 besloten het bestaande AEEA-uitvoeringsinstrumentarium te laten onderzoeken. Doel van dat onderzoek is na te gaan wat de efficiëntie en effectiviteit van het bestaande instrumentarium is dan wel wat daar mogelijk aan ontbreekt.

Het veld van de inzameling leunt sterk op het ‘all actors principe’, dat wil zeggen dat alle actoren in de keten verantwoordelijkheden dragen en een actieve inzet van alle actoren vereist is om de inzameldoelstelling te realiseren. Er wordt ingezet op het versterken van de instrumentele configuratie. Er is primair naar verbetermogelijkheden gekeken. Daaruit worden drie clusters onderscheiden in dit onderzoek: inzamelconcepten, terugnameconcepten & recycleconcepten.

Wat opvalt is dat Cluster 1 het meest beïnstrumenteerd is. Bij de twee andere clusters is dat beduidend bescheidener. Echt verwonderlijk is dat niet. Producentenverantwoordelijkheid verplicht tot het organiseren van inzamelen van AEEA en in het verlengde daarvan genormeerd verwerken. Dat zegt niets over een verplichting van consumenten in deze. Feitelijk hebben consumenten ‘vrij spel’. Andere punten, die aandacht vereisen ten behoeve van de efficiëntie en effectiviteit van het bestaande instrumentarium, zijn verder toegelicht in het onderzoek.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation