Regeling AEEA

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 3 februari 2014, nr. IENM/BSK-2014/14758, houdende vaststelling regels met betrekking tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

De Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) heeft als doel het bijdragen aan duurzame productie en consumptie van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). In de eerste plaats gebeurt dat door het ontstaan van EEA-afval te voorkomen. Daarnaast worden hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing van e-waste verbeterd om zo de hoeveelheid te verwijderen afval te verminderen. Dit draagt bij aan een efficiƫnter hulpbronnengebruik en ook de terugwinning van waardevolle secundaire grondstoffen.

Deze regeling stelt uiteindelijk de producenten of importeurs van elektrische en elektronische apparatuur (mede)verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inzameling en verwerking ervan wanneer het afval wordt. Ook moeten producenten en importeurs de financiering daarvoor regelen. De detailhandel, verwerkers en gemeenten hebben ook een aantal verplichtingen in de regeling. De Regeling AEEA is de Nederlandse implementatie van de WEEE Directive.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation