Transitieplan Elektrische Huishoudelijke Apparatuur

Op weg naar een Circulaire Branche

Om het doel van het realiseren van een volledig circulaire economie in 2050 te realiseren zijn 5 prioriteitssectoren gedefinieerd: Biomassa en Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen. Voor deze sectoren is een transitieagenda gesteld. Onder de transitieagenda Consumptiegoederen valt ook elektrische huishoudelijke apparatuur, de focus van dit transitieplan.

Dit transitieplan heeft 4 concrete doelen vastgesteld:

  1. Het creëren van een concreet plan aan de hand van verschillende thema’s om te komen tot een volledig circulaire branche voor elektrische huishoudelijke apparatuur.
  2. Het vaststellen van concrete acties per thema.
  3. Het vormen van een samenwerkingsverband binnen de branche om bepaalde uitdagingen gezamenlijk op te pakken.
  4. Adviseren over het vormgeven van het samenwerkingsverband binnen de branche.

De transitie naar een circulaire economie is een systeemverandering die alle aspecten van de economie raakt. De grootste uitdaging om de transitie naar een circulaire branche voor elektrische huishoudelijke apparatuur in Nederland sneller te realiseren, is dan ook de huidige structuur van de sector. Voor dit transitieplan wordt daarom de hele keten in ogenschouw genomen. Alleen dan kan circulariteit op alle nodige facetten worden bewerkstelligd.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation