Meer vaart maken met de grondstoffentransitie

Reactie op het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

In deze reactie op het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) schrijft de SER over de zorg dat de grondstoffentransitie achterblijft bij de energietransitie. De SER is van mening dat de grondstoffentransitie om dringende actie vraagt die verder gaat dan in het NPCE is voorzien. De SER heeft in zijn verkenning vier aangrijpingspunten geformuleerd voor de noodzakelijke versnelling. Aan de hand van deze aangrijpingspunten beschouwt de SER het NPCE en biedt handreikingen om de grondstoffentransitie te versnellen.

De aangrijpingspunten:

  1. Stuur op (internationale) ketens en een langere tijdshorizon
  2. Kom met een kabinetsbrede inzet op de grondstoffentransitie en een adequate uitvoeringsstructuur
  3. Stel een eigenstandig, concreet, realistisch en afrekenbaar doel voor de grondstoffentransitie vast
  4. Presenteer ook voor de grondstoffentransitie een coherent instrumentenpakket

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: GrondstoffenNPCE

Andere relevante publicaties

Voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

In dit manifest van RREUSE wordt een routekaart met beleidsmaatregelen gepresenteerd voor een banenrijke en inclusieve circulaire economie

UPV in de Circulaire Economie

Deze position paper beschrijft vijf positieve effecten van het verplichten van het toepassen van recyclaat binnen UPV-ketens

Hergebruik door consumenten in Nederland

In dit rapport wordt beschreven hoe voor de jaren 2021 en 2022 het aantal stuks en massa hergebruik door consumenten is vastgesteld.

×