Meer vaart maken met de grondstoffentransitie

Reactie op het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

In deze reactie op het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) schrijft de SER over de zorg dat de grondstoffentransitie achterblijft bij de energietransitie. De SER is van mening dat de grondstoffentransitie om dringende actie vraagt die verder gaat dan in het NPCE is voorzien. De SER heeft in zijn verkenning vier aangrijpingspunten geformuleerd voor de noodzakelijke versnelling. Aan de hand van deze aangrijpingspunten beschouwt de SER het NPCE en biedt handreikingen om de grondstoffentransitie te versnellen.

De aangrijpingspunten:

  1. Stuur op (internationale) ketens en een langere tijdshorizon
  2. Kom met een kabinetsbrede inzet op de grondstoffentransitie en een adequate uitvoeringsstructuur
  3. Stel een eigenstandig, concreet, realistisch en afrekenbaar doel voor de grondstoffentransitie vast
  4. Presenteer ook voor de grondstoffentransitie een coherent instrumentenpakket

PDF downloaden

Deel deze publicatie

Keywords: GrondstoffenNPCE

Andere relevante publicaties

Is het terugwinnen van Neodymium uit luidsprekerkasten zinvol?

Onderzoek naar in welke mate hoogwaardige magneten met Neodymium voorkomen in afgedankte luidsprekers en of het terugwinnen van het aardmetaal zinvol is

Global Resources Outlook 2024

In dit rapport staan de huidige trends en opkomende kwesties met betrekking tot het gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen en overconsumptie. 

Grondstoffenhonger duurzaam stillen

Rapport met strategieën voor het op duurzame wijze voldoende grondstoffen veilig stellen voor onze economie.

×