Agenda

Agenda

Op deze pagina vind je een overzicht van alle onderzoeken, rapportages en andere publicaties die binnenkort te lezen zullen zijn in het kenniscentrum

Mar ’23

LevensCyclus Analyse

In dit onderzoek maakt Pré Sustainability een LevensCyclus Analyse (LCA) voor Stichting OPEN, hierin wordt de bespaarde en geproduceerde CO2-uitstoot […]

Mar ’23

Bepaling marktgrootte levensduurverlening AEEA

In dit onderzoek maakt YAG een bepaling van de hoeveelheid AEEA die jaarlijks door de kanalen re-use, repair en refurbish […]

Mar ’23

Bezitsmeting elektrische en elektronische apparaten bij huishoudens

In opdracht van Stichting OPEN heeft Ffact onderzoek gedaan naar het bezit van apparaten in huishoudens. Apparaten zijn hierbij geclassificeerd […]

Jun ’23

Marktverkenning levensduurverlenging EEA

In dit onderzoek evalueert K+V de belangrijkste typen elektrische en elektronische apparatuur (EEA) voor levensduurverlenging, en worden de belangrijkste spelers […]

Oct ’23

Evaluatie van de EU Richtlijn AEEA

De Richtlijn AEEA is in 2012 geïmplementeerd na het reviseren en evalueren van de richtlijn uit 2002. Om te bepalen […]