ADR en inzameling van kleine apparaten in gemodificeerde IBCs

In toenemende mate bevatten kleine apparaten en ICT apparatuur (KEI), apparaten die voorzien zijn van batterijen als primaire energiebron. Hieronder vallen ook lithium-ion batterijen, die door beschadiging kortsluiting en daardoor brand kunnen veroorzaken. Ook heeft de afvalsector in zijn geheel last van branden, vaak veroorzaakt door broei van bijvoorbeeld organisch materiaal maar helaas ook door ontbrandende lithium-ion batterijen die bij beschadiging leiden tot kortsluiting wanneer zij bijvoorbeeld in een kraakperswagen belanden.

Lange tijd heeft Stichting OPEN (voorheen: Wecycle) geen significante problemen ondervonden met branden, die veroorzaakt zijn door kortsluiting van lithium-ion batterijen. Met het toenemend gebruik van lithium-ion batterijen als primaire energiedrager, de toename in kracht van deze batterijen en de verkleining van het apparaat waarin deze zijn vervat neemt echter het risico verder toe. Om deze reden heeft de Vereniging NVMP haar uitvoeringsorganisatie Wecycle opdracht gegeven om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om dit risico te verlagen. In de rapportage wordt de gewenste oplossing uitgewerkt.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation