Algemeen verbindend verklaring voor afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij op 16 oktober 2018 heeft besloten een overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen algemeen verbindend te verklaren voor een periode van 5 jaar ingaande vanaf 22 oktober 2018.

Het verzoek is ingediend door Stichting Batterijen (Stibat) en heeft betrekking op een afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen en accu’s, zoals beschreven in het ‘Besluit beheer batterijen en accu’s 2008’ en in de goedgekeurde mededeling van Stibat voor dit besluit.

De afvalbeheerbijdrageovereenkomst vormt de financiële basis voor de uitvoering van de verplichtingen van het bedrijfsleven en dient ter financiering van een inzamel- en verwerkingssysteem voor draagbare batterijen. De algemeen verbindend verklaring van de afvalbeheerbijdrageovereenkomst is nodig om ervoor te zorgen dat ook de producenten en importeurs, die niet vrijwillig deel zijn van deze overeenkomst, verplicht worden de afvalbeheerbijdrage af te dragen.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation