Algemeen verbindend verklaring voor afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij op 16 oktober 2018 heeft besloten een overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen algemeen verbindend te verklaren voor een periode van 5 jaar ingaande vanaf 22 oktober 2018.

Het verzoek is ingediend door Stichting Batterijen (Stibat) en heeft betrekking op een afvalbeheerbijdrage voor draagbare batterijen en accu’s, zoals beschreven in het ‘Besluit beheer batterijen en accu’s 2008’ en in de goedgekeurde mededeling van Stibat voor dit besluit.

De afvalbeheerbijdrageovereenkomst vormt de financiële basis voor de uitvoering van de verplichtingen van het bedrijfsleven en dient ter financiering van een inzamel- en verwerkingssysteem voor draagbare batterijen. De algemeen verbindend verklaring van de afvalbeheerbijdrageovereenkomst is nodig om ervoor te zorgen dat ook de producenten en importeurs, die niet vrijwillig deel zijn van deze overeenkomst, verplicht worden de afvalbeheerbijdrage af te dragen.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Reuse by consumers in the Netherlands

This report describes how the number of pieces and mass reuse by consumers was determined for the years 2021 and 2022.

Dutch Battery Flows Monitor 2020

This report delivers a baseline study for the portable battery waste flows for the year 2019

Universally binding declaration for waste management fee for portable batteries

Notification of the universally binding declaration for the waste management fee for portable batteries valid from January 1, 2024, to December 31, 2028

×