Onderzoek naar de duurzaamheidsuitdagingen van digitalisering en internetdatacenters

Internetdatacenters hebben aanzienlijke wetenschappelijke, publieke en media-aandacht gekregen vanwege de uitdagingen in verband met hun effect op broeikasgassen, water en landschap. Deze resource-gulzige datadienstensector blijft snel groeien. Internetdatacenters worden voornamelijk gebruikt voor dataopslag, datamining en activiteiten voor het delen van bestanden door een grote hoeveelheid eindgebruikers.

Een belangrijke vraag is dan: Welke impact heeft dataopslag op het milieu en is het duurzaam? Water wordt veel gebruikt in datacenters, zowel direct voor vloeistofkoeling als indirect om elektriciteit op te wekken. Datacenters bevatten een massaal aantal servers. Deze servers verbruiken een enorme hoeveelheid energie om te reageren op informatieverzoeken en om de bestanden en grote hoeveelheden gegevens voortkomend uit deze informatieverzoeken op te slaan.

Dit onderzoek behandelt de ecologische voetafdruk van wereldwijde gegevensopslag. Met behulp van uitgebreide datasets van de nieuwste wereldwijde elektriciteitsopwekkingsmix wordt een licht geworpen op het duurzaamheidsprobleem van gegevens. De analyse biedt ook een breed perspectief van ecologische voetafdrukken als gevolg van wereldwijde gegevensopslag om de werkelijke impact van datacenters wereldwijd aan te kaarten. De bevindingen geven aan dat de jaarlijkse wereldwijde ecologische voetafdrukken op gebied van koolstof, water en landschap als gevolg van data opslaan respectievelijk 5,26 miljoen ton, 41,65 gigaliter en 59,45 vierkante kilometer kunnen benaderen.

Download PDF

Share this publication

Other relevant publications

Circular production of laptops and telephones

How the transition to a circular chain for everyday products such as laptops and telephones in the Netherlands currently stands

Transition to a circular car battery chain

An evaluation of the progress of the transition to a circular economy focused on the 'car batteries' within the mobility sector

Stibat Annual Report 2022

This report contains all important figures regarding the collection of batteries in the Netherlands on behalf of the Batteries Foundation